Devlet katkısı, BES katılımcılarının yatırdıkları katkı payı tutarının yüzde 25’i kadar ek bir tutarın katılımcının adına açılan ayrı bir hesaba aktarılması demektir.