Yangın Ürünleri

Ana Sayfa|Yangın Ürünleri

Zorunlu Deprem Sigortasında tazminat hakkının eksilmesi veya kaybedilmesi durumu olabilir mi?

Malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi durumunda, sigortadan tazminat alma

By |2020-12-28T22:38:24+03:00Aralık 28th, 2020||Yorum yok

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

By |2020-12-28T22:37:31+03:00Aralık 28th, 2020||Yorum yok

Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır: - Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, - Bu binaların içinde yer

By |2020-12-28T22:36:39+03:00Aralık 28th, 2020||Yorum yok

Yangın sigortasında ek sözleşme ile teminat kapsamına alınacak riskler nelerdir?

Yangın sigortasında ek sözleşme ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat kapsamına alınabilir.

By |2020-12-28T22:36:04+03:00Aralık 28th, 2020||Yorum yok

Hasar durumunda sigortalının yükümlülükleri nelerdir?

Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: 1- Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak 2- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak. 3- Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun

By |2020-12-28T22:34:49+03:00Aralık 28th, 2020||Yorum yok

Yangın (Konut) sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?

Yangın sigortasında ve yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi dışındaki diğer ek teminatlarda (grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim tutarı sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmektedir. Yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının

By |2020-12-28T22:34:11+03:00Aralık 28th, 2020||Yorum yok
Go to Top